goldcup
14 مرداد 1401 - 14:06

بررسی وضعیت بیماران کرونایی در قم

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم امروز جمعه با حضور در دو مرکز درمانی وضعیت بیماران کرونایی را بررسی کرد.

دکتر مهدی مصری رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم امروز جمعه به بیمارستان امیرالمومنین (ع) رفت و آخرین وضعیت بیماران کرونایی را مورد بررسی قرار داد.

او ضمن عیادت از بیماران از آی سی یو بیمارستان نیز بازدید کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم در ادامه به همراه دکتر رضایی معاون درمان و دکتر شجاعی معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه به بیمارستان کامکار رفت و در عیادت از بیماران کرونایی وضعیت آنان را بررسی کرد.

او همچنین با حضور در اورژانس این  بیمارستان، وضعیت بیماران اورژانسی را نیز مورد بررسی قرار داد.

باشگاه خبرنگاران جوانقمقم

شناسه خبر: 536384